Ze waren er bijna allemaal, mijn sponsors op de sponsoravond op vrijdagavond 1 maart in ‘t Stasjons Kofjehûs in Molkwar. Ate de Jong – ook een soort van sponsor,  hij helpt mij bij deze website – maakte een persoonlijk verslag.

 

Tjisse en de gunfactor

Natuurlijk, Tjisse Steenstra is een topper, maar het zijn z’n andere eigenschappen die me raken. Het is zijn sociale, altijd belangstellende kant, zijn eerlijkheid die soms grenst aan naïviteit. Voetbaltrainer Henk de Jong heeft dat ook. Ik hou van dat soort mensen. Ik ben benieuwd hoe dat bij de sponsors van Tjisse ligt. Tussen de gerechten door – mosterdsoep, schnitzels, verse vis, uitbundige toetjes en alles in royale porties –  vraag ik daarnaar…..

Ik ben niet de enige die zo naar Tjisse kijkt, zo blijkt.  Als ik de sponsors vraag waarom ze Tjisse sponsoren is het antwoord steeds kort en duidelijk: “Om Tjisse.”

Rob Faber, die Tjisse al jaren steunt, werd ook door de KNKB benaderd. Of hij de Bond ook financieel wilde steunen want hij was toch sponsor van het kaatsen? “Nou nee,” was de reactie, “ik sponsor het kaatsen niet, ik sponsor Tjisse.

Is er een kaatser met meer sponsors? Tjisse Steenstra is momenteel waarschijnlijk de kaatser met de grootste gunfactor.

Ik moet denken aan het mailtje dat ik aan Taeke Triemstra stuurde, net voor de laatste Aldehou. Daar zou bekend worden wie het Klassement van 2018 zou winnen. In mijn ogen – maar ik ben niet objectief – verdiende Tjisse dat klassement.  Kijk naar het aantal kransen en koningsprijzen. Misschien kun je ook een redenatie opbouwen dat Taeke alleen al door er te stáán – een half perk, geen bal vertrouwd en dus de opslagers dwingend extra risico te nemen – de beste van de drie is. Zou kunnen, maar waarom zou je? Die mannen hoeven toch niet te concurreren? Tjisse  moet Taeke aan nog meer punten helpen,voor het klassement van alle tijden, en Taeke moet zorgen dat Tjisse de PC wint. Zo simpel is het toch?

Dus mailde ik Taeke: “As do en Tjisse sneon no min of mear gelyk eindigje, of do hast krekt in punt mear, dan soe ik it fantastysk fine datsto de mikrofoan pakke soest en seist: ‘Wy witte allegear wol wa ‘t dit seizoen de beste keatser wie. Dat wie Tjisse fansels.’ Ik soe ‘t moai fine foar en fan dy. Mar ek moai foar jim pertoer.”

Zo’n uitspraak zou van leiderschap getuigen en van kameraadschap. En van gunnen.

Jullie weten hoe het is afgelopen. Taeke bleef cooler dan zijn jonge maat en pakte het klassement. Verdiend, vond hijzelf. En de punten gaven hem gelijk.

De gunfactor van Tjisse werkte op de Aldehou even niet. Op de sponsoravond wel, maar dan blijkt dat Tjisse de sponsors ook wat gunt. Hij heet iedereen hartelijk welkom, maakt later nog even contact, informeert naar het wel en wee, loopt niet rond als de gevierde kaatstopper en is niet zuinig met rondjes.

Aan het eind van de avond zingt de eigenaar en kok van ‘t Stasjons Kofjehûs Bloed, zweet en tranen van André Hazes – ik denk nog even terug aan die laatste fucking PC. Dan pakt Pieter Scharringa de microfoon en zingt Ik heb hier een brief aan mijn moeder.Loepzuiver. Iemand proost met Tjisse. Op de PC natuurlijk, waar anders op.

Het is een mooie, gemoedelijke avond.

Ate de Jong